سلام
برای پذیرش در مرکز نوآوری کندو فرم زیر را با دقت تکمیل کنید.
همکاران ما پس از بررسی اطلاعات اولیه شما با شما ارتباط خواهند گرفت.

فرم پذیرش مرکز نوآوری کندو

  • نام و نام خانوادگیشماره تماسدرصد سهامشغل فعلیرشته تحصیلیدانشگاه و مقطع تحصیلی