لندینگ کارگاه

پذیرش فضای کارگاهی تخصصی کندو

مرکز نواوری کندو ارائه دهنده خدمات تخصصی به کسب‌وکارها و استارت‌اپ های ارزش افرین در نظر دارد تا فضای کارگاهی تخصصی خود را به تیم ها و مجموعه های نیازمند فضای کارگاهی ارائه دهد.تیم ها و مجموعه ها میتوانند با تکمیل فرم پذیرش کارگاه نسبت به ارائه تقاضای خود اقدام کنند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط